Vanille outlook maart 2020

Datum

Onder druk van belangenorganisaties bemoeit de overheid in Madagaskar zich steeds meer met de
vanille oogst. Het nadeel daarvan is, hoe meer overheidsbemoeienis hoe trager processen gaan, maar
het voordeel is duidelijk, er wordt weer toegezien op kwaliteit. Immers Bourbon vanille uit
Madagaskar heeft de laatste jaren haar glans wat verloren. De overheid heeft wetten en regels
gemaakt voor het fermenteren, beperking van het aantal exporteurs tot 100, vastleggen van een
einddatum van het exportseizoen, voorgeschreven adviesprijzen en ziet toe op de bouw van
fabrieken volgens internationale standaard.

 

Met het vastleggen van de einddatum van het exportseizoen op 31 mei a.s. in combinatie met
adviesprijzen wordt prijsstabiliteit beoogd. De wereldmarktprijs wordt hier bepaald, dat is het signaal
dat men wil afgeven. Dat de prijs lager is dan voorgaande jaren onder druk van opkomende landen
zoals Indonesië en Oeganda wordt niet vermeld. De dalende prijs is het begin om boeren in andere
landen te ontmoedigen. In het verleden al vaker gebeurd.

 

Welaan, alleen maar voordelen voor ons gebruikers in de westerse wereld. Goede kwaliteiten,
aantrekkelijke prijzen en een hogere standaard voor voedselveiligheid.
Madagaskar leidt en het lijkt erop dat door tijdig ingrijpen met veel maatregelen ze haar dominante
positie op in de wereld ruim behoudt, waarmee ze andere landen voorlopig op flinke afstand zet.
Het goede nieuws is natuurlijk dat door de dalende prijzen vanille weer aantrekkelijk wordt voor de eindgebruiker.

 

 

Breda, maart 2020

 

Henk de Kroon

Vanille b.v.

Meer
berichten