Vanille outlook juli 2020

Datum

Het plukseizoen van de groene peulen aan de orchideeën in Madagaskar is begonnen. Altijd spannend en interessant, omdat een schatting gemaakt kan worden hoeveel ton er dit seizoen geoogst gaat worden. Het volume is dit jaar bovengemiddeld en de kwaliteit zal goed zijn.

 

De boeren zijn de laatste jaren gewend geraakt aan hoge prijzen voor hun groene bonen, maar worden nu enorm onder druk gezet. De collectors/exporteurs zijn nl. niet bereid alweer duur te moeten inkopen en bieden niet eens de helft van de kiloprijs die de boeren vragen. Vroeg of laat zullen ze elkaar vinden, maar dat de prijs dit najaar zal zakken is nu al duidelijk en dat is eerder dan verwacht. Daar komt nog bij dat de overheid steeds meer bemoeienis heeft met een vastgestelde minimum exportprijs.

 

Wat dit jaar nieuw is, zijn de betrekkelijk grote oogsten uit Oeganda en Indonesië; Indonesië en Oeganda ieder 400 ton, Papoea Nieuw Guinea 100 ton en Madagaskar 2.000 ton; totaal bijna 3.000 ton terwijl de vraag naar vanille in de wereld rond de 2.000 ton ligt. Forse overcapaciteit dus, wat zoals gezegd zal leiden tot prijsdruk.

 

De grote vraag is welk antwoord Madagaskar zal hebben op de toenemende internationale concurrentie. Nieuw gebouwde productiebedrijven naar westerse norm? Verschuiving naar biologisch? 100% traceability? Of toch prijs? En wel een zodanige prijsverlaging, net als in 2008, dat andere landen ontmoedigd zullen raken door veel te lage prijzen? Maar hiertegen zullen boeren en producenten in opstand komen. Winnen op prijs is al meerdere keren gelukt. Of dat de inzet van dit goedkope instrument deze keer weer slaagt zal de tijd leren. Er zijn misschien nobeler oplossingen.

 

Het is overigens een prima ontwikkeling dat vanille een redelijke prijs krijgt, dat de toegankelijkheid groter wordt, er meer eindgebruikers met dit fantastische smaakaroma aan de slag gaan. Meer promotie van het product is een deeloplossing om vraag en aanbod in evenwicht te houden. Hier ligt een taak voor Madagaskar.  De boeren moeten tenslotte een rendabele prijs kunnen blijven ontvangen voor hun product.

 

Op 15 oktober gaat het nieuwe exportseizoen in Madagaskar open en dan weten we meer.

Wordt vervolgd.

 

Breda, juli 2020

Henk de Kroon

Meer
berichten