Vanille outlook juli 2018

Datum

Het groene bonen seizoen is geopend!

 

Op 15 juli is het groene bonen seizoen geopend. Groene vanillepeulen mogen vanaf die datum van de orchideeën geplukt worden. De overheid in Madagaskar heeft er dit voorjaar veel aan gedaan om het te vroeg plukken tegen te gaan. Het lijkt erop dat de maatregelen enig effect sorteren. Dit zou zich moeten vertalen in een hogere kwaliteit t.o.v. de oogst in 2017. Langzaamaan zou er prijsvorming moeten zijn voor de groene bonen zodat we een indruk krijgen wat de prijs voor zwarte aromatische bonen zal zijn in december a.s. Er is evenwel iets unieks aan de hand.

 

De vraag- en de biedprijs liggen nl. ver uit elkaar. De boeren vragen een veel hogere prijs dan de kopers, collectors en exporteurs, willen bieden. De macht verschuift een beetje richting de boeren, wat op zich een goede ontwikkeling is. De boeren in de bush zijn vandaag de dag met hun smartphones ‘connected to the world’ en weten van elkaar wat de markt doet. De extractie-industrie als koper van de grote volumes biedt voorlopig, in tegenstelling tot vorig jaar, een relatief lage prijs. De boeren houden stand met hun hoge vraagprijs, wat onverlet laat dat ze andere problemen hebben. Georganiseerde overvallen en ook simpele diefstal van hun product is aan de orde van de dag. Niet verwonderlijk als 1 kg zwarte vanillebonen nagenoeg gelijk staat aan een jaarsalaris.

 

Kopers en verkopers zullen elkaar vroeg of laat vinden en de prijs zal eind dit jaar vermoedelijk minimaal rond de $500,-/kg uit gaan komen. Zoals al weleens eerder gezegd, wordt de prijs ook mede bepaald in de hoofdstad door de machtsmaffia die de exportprijs controleert.

 

Wat ook meespeelt is de kwaliteit van vanille uit Oeganda en Indonesië. De volumes uit die landen nemen toe, maar de kwaliteit laat te wensen over door de pluk van niet rijpe bonen en het vacumeren van semi-cured bonen. Die fase is Madagaskar voorbij, zo lijkt het, men zet in op hogere kwaliteit. Ook dat is een reden de prijs op een niveau van minimaal $500,- te handhaven.

 

Zodra er meer bekend wordt over de prijs van de vanille 2018 komt er een nieuw bericht.

 

Er was nog beloofd iets te schrijven over kinderarbeid in de vanillesector in Madagaskar. Het land voldoet aan alle kenmerken van een ontwikkelingsland. Explosieve bevolkingsgroei, slechte infrastructuur, armoede, corruptie. Kinderarbeid ligt dan voor de hand en zal mogelijk voorkomen. Ik beperk me hier tot kinderarbeid in de vanillesector in het licht van de definitie van de International Labour Organisation: Kinderen mogen alleen werken als ze niet te jong zijn en als het werk niet ongezond of gevaarlijk is en er voldoende tijd overblijft voor onderwijs, spel en rust.

 

Het product vanille kent piekmomenten: de bevruchting 3 weken; de pluk 3 weken en het fermentatieproces 10 weken. Dit is geen continu proces zoals in productiebedrijven in textiel en steengroeves. Dat kinderen geacht worden mee te werken op de piekmomenten lijkt me logisch. Het gebeurt veelal voor en na schooltijd. Op basis van de definitie van de ILO is er in Madagaskar in de vanillesector geen kinderarbeid. Ook uit eigen waarneming heb ik in Madagaskar nooit kinderarbeid in vanille gezien.

 

Augustus 2018

 

Vanille B.V.

Henk de Kroon

info@vanille.nl

 

Meer
berichten