Market outlook november 2017

Market outlook november 2017

Eenmaal gewend aan hoge prijzen, boven $500,- per kg, blijkt het moeilijk te zijn terug te keren naar lagere niveaus. Vanilleprijzen worden nog steeds bepaald in Madagaskar. In andere landen is weliswaar veel aangeplant, maar productie van enige omvang is pas in 2019-2020 te verwachten.  Op dit moment wordt de oogst 2017 in Madagaskar verwerkt. Het volume  is laag tot gemiddeld met 13-1400 ton. De exportmarkt is open vanaf 15 oktober en de eerste containers zullen in december in Europa aankomen. De kwaliteit 2017 ligt iets boven vorig jaar. Er worden waardes in vanilline gemeten tussen 1.2 en 1.4%.

Vanuit de markt voor extractie blijft er voldoende vraag voor het aanbod en is men bereid de hoge prijzen te betalen om de extractie industrie gaande te houden. In de markt voor gourmetbonen ligt dit anders. Hier is wel degelijk een grote vraaguitval door het hoge prijsniveau. Het is dan ook niet de verwachting dat de prijs voor de oogst 2017 zal dalen. De prijs heeft, nu de oogst zich in volle omvang toont, een stabiel tot licht stijgende neiging. Het blijft oppassen. Eerst verkopen en dan inkopen of mondjesmaat inkopen blijft het devies.  Madagaskar is evenwel een onvoorspelbaar ontwikkelingsland met onzekerheden waar bepaalde krachten aan de knoppen draaien.

Hoopvol is dat er van alles wordt ondernomen door ngo’s  als de GEMV, Groupes Exportateurs Madagascar Vanille en PNV, Platform National Vanille, om de kwaliteit weer te brengen naar niveaus van weleer met een vanillinegehalte van 1.8% en hoger. De prijs komt zoals gezegd door heel andere mechanismes tot stand. De grote exporteurs volgen uiteraard de ontwikkelingen in andere landen zoals PNG, Indonesië, India en Oeganda. Zodra deze landen positie krijgen met substantiële volumes zal de wereldprijs pas gaan dalen. Ik vrees dat dit pas eind 2018 begin 2019 zal zijn.

Volgende keer een bespiegeling hoe de prijs tot stand komt en het aandeel hierin van de boeren. Krijgen zij een faire prijs voor hun product?

 

Vanille B.V.

Henk de Kroon