Vanille outlook december 2020

Datum

NIEUWE OOGST 2020

 

COVID-19 speelt ook de vanillewereld parten.

De horeca is weggevallen, maar het thuisgebruik daarentegen is behoorlijk gestegen. Export vanuit Madagaskar en Papoea Nieuw Guinea kost veel meer tijd en de prijs van luchtvracht is nagenoeg verdubbeld door de uitval van gebruikelijke vluchten.

 

Het exportseizoen in Madagaskar is sinds enkele weken officieel open en de eerste vanille is inmiddels hier. De oogst 2020 wordt geschat op 1800 ton, precies op het langjarig gemiddelde, en is van betere kwaliteit dan het jaar ervoor. Vanillinegehalte wordt gemeten tussen 1,3 en 1,7%. Een prima ontwikkeling.

 

De prijzen zijn inmiddels flink gedaald, o.a. onder druk van grotere volumes uit andere landen, en dat is eerder dan verwacht. Ook de 110 aangewezen exporteurs voor dit jaar in Madagaskar beconcurreren elkaar flink. De overheid in Madagaskar volgt dit nauwgezet en het lijkt erop dat het prijswapen krampachtig wordt ingezet. De neerwaartse prijs wordt strikt gecontroleerd en in een decreet is de minimum exportprijs vastgelegd.

Overtreding door producenten/exporteurs die onder de prijs verkopen wordt bestraft met ontneming van de exportvergunning. Aan de effectiviteit van deze overheidsinmenging heb ik zo mijn twijfels. Prijsvorming dient aan de markt van vraag en aanbod te worden overgelaten. Het moge duidelijk zijn dat een AFM hier een onbekend fenomeen is.

Voor de volledigheid merk ik op dat het hier uitsluitend gaat over Madagaskar. Andere producerende landen zijn slechts volgers van de wereldprijs die wordt gemaakt in Madagaskar.

 

Ruwweg kan gezegd worden dat de prijs in januari 2021 gehalveerd zal zijn t.o.v. begin dit jaar. Daarmee lijkt het er dit moment op dat de bodem dan ook echt bereikt is. Voor de boeren en andere partijen in de keten is er sprake van een situatie waarin iedereen financieel gezond kan opereren.

 

Ondanks de veel lagere prijs wordt er vreemd genoeg op dit moment nog steeds weinig gehandeld, omdat inkopers van grote bedrijven verwachten dat prijzen verder zullen dalen. Ik denk dat dit niet gaat gebeuren, omdat zoals gezegd de overheid alle bemoeienis naar zich heeft toegetrokken en een minimumprijs heeft vastgesteld. Inkopers kunnen bovendien niet uit blijven stellen met kopen, zij hebben op een bepaald moment echt product nodig.

 

Gelukkig wordt vanille langzaamaan weer een betaalbare specerij voor heerlijke gerechten die vaker op de menu gaan terugkomen.

 

Welaan, eerst maar eens de moeizame coronaperiode uitzitten en doorkomen.

Hopelijk komt u er zonder al te veel financiële  kleerscheuren doorheen.

 

Vanille b.v.

 

Henk de Kroon

 

Meer
berichten